Financiële coaching

We begeleiden u doorheen het volledige stappenplan gerelateerd aan financiële coaching. Hieronder een greep uit onze diensten in dit verband:

Start

 • bijwerken van de financiële administratie om een zicht te krijgen op de stand van zaken en plannen te maken naar de toekomst toe
 • screening bestaande contacten en contracten
 • screening van de vennootschaps- en loonstructuur
 • oprichting van vennootschappen, opstellen van financiële plannen
 • fiscale audit
 • bespreking van de noden van de ondernemer op het vlak van groei en innovatie

Plan

 • opstellen en bijhouden van beheersinstrumenten, zoals het opmaken van budgetten over een langere termijn (min. 2 jaar), opmaken van personeelsbudgetten, fiscale input voor u en uw onderneming
 • fiscale optimalisatie, optimalisatie kosten (61/62 rekening), …
 • uitwerken en optimaliseren verloningsbeleid: uitwerken van KPI’s voor personeel en management, loonbonus, …
 • optimalisatie binnen de groepsstructuur : juridisch, aanstellen key personen, …
 • zoeken van sponsors, investeerders, …
 • screening subsidiemogelijkheden, tegemoetkomingen en innovatie, …
 • onderzoek kredietmogelijkheden

Actie

 • opvolgen en bijsturen van de budgetten
 • uitvoeren van vooropgestelde optimalisaties
 • opstellen contracten (samenwerkingsovereenkomsten, managementovereenkomsten, arbeidsovereenkomsten, …)
 • aanvraag subsidies, tegemoetkomingen, … indienen en opvolgen, onderhouden contacten met de bevoegde instanties (bv. LRM, PMV, sociale secretariaten, …)
 • introductie bij contacten, …
 • goed opvolging van uw dossier bij banken, investeerders, verzekeringsmaatschappijen, notarissen, …
 • zoeken van kanalen en persoonlijke begeleiding bij de uitvoering van plannen
 • regelmatige toetsing van de doorgevoerde plannen aan de wijzigende wetgeving en markt
 • verkoop van ondernemingen, in samenwerking met de ondernemer en onder begeleiding van specialisten