REFERENTIES/PROJECTEN

Onder deze rubriek geven wij een beeld van de wijze waarop wij onze dienstverlening reeds hebben omgezet of kunnen omzetten in concrete projecten.

Exit & nieuwe start – Medische distributie

Een bedrijf in Medische distributie werd door ons team begeleid naar een succesvolle exit en een doorstart naar een Business to Business omgeving. Hierbij zal het bedrijf internationaler gaan werken, meer gaan werken aan innovatieve medische projecten, waarbij de bestuurder zich beter gewaardeerd voelt na zijn jarenlange ervaring.

Financiële coaching voor de sport

Wij hebben een beroepssporter intensief begeleid bij de opstart van zijn eigen bedrijf en het uitwerken van zijn financieel plan. Bij deze begeleiding hebben wij hem in orde gesteld met alle regels en wetgevingen, die de uitoefening van zijn beroep met zich meebrachten.
Teneinde zijn inkomen veilig te stellen, hebben wij contracten opgesteld met zijn sponsors en klanten, die hij traint. Door het principe van vooruitbetalingen hebben wij hem financieel comfort gegeven, waarbij hij gerust is van inkomsten. Daarenboven was het moeilijk voor hem om zijn kosten in te schatten tegenover zijn inkomsten. De voornaamste financiële kost waren de kosten die hij moest doorrekenen aan zijn klanten. Deze laatste betalen dit nu vooraf op een ‘derde rekening’ of rechtstreeks aan de leveranciers, waardoor transparanter en beheersbaar is geworden voor onze klant.
Onze verdere dienstverlening voor deze klant bestaat in de opvolging van de ingevoerde systemen en de nodige bijsturing, indien vereist. Verder wordt hij financieel gecoacht om een gezond en transparant bedrijf te hebben.

Walk the Talk principe voor het Management – productie en distributie van goederen

De aandeelhouders en de Raad van Bestuur verwachten van de managers dat ze de strategie volgen. Tussen “zeggen” en “doen” is er evenwel een grote leemte.
Om hier een oplossing aan te bieden, hebben wij het bonussysteem voor de managers gekoppeld aan KPI’s (Key Performance Indicators) die moeten behaald worden om recht te hebben op de bonus. Het werken met KPI’s heeft als voordeel dat de managers duidelijk weten wat ze moeten doen om de bonus te krijgen. Voorbeelden van KPI’s zijn de afbouw van financiële kredieten, internationalisering van de business en rendabele groei.

Financiële Lange Termijn zekerheid

Het feit dat uw klanten niet betalen of niet meer kunnen betalen, kan uw bank doen beslissen uw krediet op te zeggen omdat het een “straight loan” is.
Teneinde tegen te gaan dat de bank een dergelijke beslissing zou nemen ten aanzien van onze klant, hebben wij een open communicatie opgezet met de bank. Een open communicatie is immers zeer belangrijk in het proces van financiële coaching.
Wij hebben samen met de klant een lange termijn budget opgesteld, op basis waarvan een aflossingsplan met de bank en leveranciers werd gemaakt. De betrokken onderneming kan nu verder groeien met de focus op de business en niet op aanmaningen.

Waardering van uw bedrijf

Veel ondernemers weten niet wat hun bedrijf waard is.
Wij hebben bedrijfsleiders en hun advocaten reeds meerdere malen geholpen bij de praktische waardering van het bedrijf bij een uitkoopscenario. Het moet immers betaalbaar blijven, doch zonder het respect te verliezen voor de persoon die het bedrijf heeft opgestart of het idee heeft uitgewerkt en degene die het moet managen. Een betaling nu en een deel op termijn met respect voor ieders inbreng, een evenwichtsoefening.

Blijven innoveren en transformeren

Vlaamse ondernemers zijn harde werkers, die erkend worden om hun kennis. Het is van belang deze kennis niet bij één persoon te houden, maar deze over te brengen naar anderen.
Daarom is een kenniscentrum iets voor u, waarbij u zich beschermt maar toch meerwaarde kan creëren met desnoods andere partijen (open innovatie) of investeerders (financiële innovatie). Alleen is maar alleen en 1 + 1 kan meer dan 2 zijn.

Pro-actieve financiële en fiscale planning

U heeft een “goed jaar”. Evenwel is het dan niet duidelijk of men spreekt over dit jaar of vorig jaar. Uw boekhouding wordt dikwijls gezien als een last en de formaliteiten zijn nog altijd zwaar. Evenwel, een kleine projectie naar de toekomst kan eenvoudig gemaakt worden op een ‘A4’. Op basis van dit document kan u zelf meevolgen, wanneer u in de alarmfase gaat (positief of negatief).
‘Show me the Money’ is een vraag die heel wat ondernemers zich stellen. De balans en de resultatenrekening tonen wel het resultaat, maar waar is het geld dat u heeft geïnvesteerd en opgebouwd. Daarom is het nuttig te kijken wat de evolutie is van uw aandelenwaarde, zonder u evenwel rijk te rekenen, maar wel om te kijken of uw werk ook effectief (be)loond wordt.